app-logo

Integritetspolicy

Appens syfte

Barncancercentrum är en informationsapp för föräldrar och närstående till barn som vårdas på Barncancercentrum i Göteborg. Appen är icke-kommersiell och helt fri från annonser.

Insamlad data

När du använder appen från version 1.3 och uppåt skickas data om användningen till verktyget Google Analytics. Den info vi samlar in är:

All användardata är fullständigt anonymiserad och kan inte länkas till dig personligen. Ingen personlig information kring dig som användare samlas in.

Datainsamlingen görs i syftet att analysera användarnas beteende och därmed kunna göra förbättringar i appens innehåll.

Ingen data som samlas in delas med tredje part, och ingen information används i annonseringssyften.

Kontakt

Dina synpunkter på appen är viktiga för oss. Kontakta oss på e-post: barncancerappen@vgregion.se

Appen är framtagen av Barncancercentrum i Göteborg i samarbete med Barncancerfonden och Dimh AB.

Postadress till Barncancercentrum:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Barncancercentrum
416 85 Göteborg